Kl. chem. afval

Sinds april 2012 wordt klein chemisch afval niet meer op afroep op gehaald. Vanaf dan kunt u zelf uw chemische afval gratis inleveren op de milieustraat.
I6.jpgl1.jpgl2.jpgl3.jpgl4.jpgl5.jpgl7.jpg

Milieuzaken

Milieuzaken algemeen

Huisvuil

Huisvuil is een verzamelnaam voor het afval dat dagelijks door een huishouden geproduceerd wordt, het onderscheidt zich daarmee van bedrijfsafval en industrieel afval.

Wat is huisvuil
Huisvuil is afval dat (bijna) dagelijks door huishoudens geproduceerd wordt. Het bestaat voornamelijk uit:

 • Verpakkingsmateriaal: glas, papier, plastic en blik.
 • Etensresten: delen van voedsel dat niet geconsumeerd wordt, zoals loof, koffiedik of restjes.
 • Oud papier: oude kranten en tijdschriften.
 • Tuinresten: restanten van tuinwerk, van onkruid tot snoeiafval.
 • Overig afval: dit varieert van kapotte lampen en lege batterijen tot kapot speelgoed en andere overbodige waren.


Tot het huisvuil wordt niet gerekend:

 • Bedrijfs- en industrieel afval: afval dat bedrijven produceren in de loop van hun productieproces.
 • Bouw- en sloopafval: Afval dat vrijkomt bij het (ver)bouwen of slopen van gebouwen.
 • Grof vuil: meubels, bedden, koelkasten, wasmachines etc. die afgedaan hebben: eigenlijk alles wat niet redelijkerwijze in één vuilniszak past.


Huisvuil bestaat uit een groot aantal materialen, wat het moeilijk maakt om het te recyclen. Bij industrieel afval bestaat het afval vaak uit maar één materiaal, wat hergebruik makkelijk maakt. Huisvuil bestaat uit onder andere:

 •  Kunststof, vele soorten, voornamelijk PE, PP en PVC.
 •  Organisch materiaal, zoals etensresten en tuinafval..
 •  Water, aanwezig in vooral het organisch materiaal
 •  Papier, uit verpakkingskarton, drankpakken en oude kranten
 •  Metaal, verscheidene soorten zoals blik en aluminium, maar ook kleine hoeveelheden koper (uit apparaten).
 •  Glas, zoals kapotte glazen, potten en gloeilampen.
 •  Textiel, zoals oude kleren.

Omdat al dit soort afval samen in een zak stoppen en het later weer proberen te scheiden om recyclage mogelijk te maken niet efficiënt is, wordt huisvuil vaak gescheiden opgehaald. Dat betekent dat mensen het afval thuis al scheiden in verschillende materiaaltypen, en daardoor een betere scheiding mogelijk maken. Per gemeente verschilt hoe het afval gescheiden wordt.

Inzamelen Huisvuil en GFT

Spelregels grijze en groene container
Ieder huishouden heeft recht op één grijze, één groene container en één KCA-box. Er gelden een aantal algemene spelregels voor het gebruik van deze containers:

 • Zet de container op de dag van inzameling vóór 7.30 uur aan de openbare weg.
 • Zorg ervoor dat het deksel gesloten is.
 • De container mag niet zwaarder zijn dan 90 kg anders kan hij niet worden geleegd.
 • Om de container moet een vrije ruimte van 40 cm aanwezig zijn.
 • Het bijplaatsen van afval (dozen, zakken, e.d.) is niet toegestaan. Dit wordt niet meegenomen.
 • Let erop dat u uw container op de juiste wijze aan de weg plaatst.
 • Haal de container zo snel mogelijk na het ledigen weer van de straat.

Groene container

Wel

 • Loof, schillen en resten van groente, fruit en aardappelen.
 • Etensresten (ook botjes, visgraten, kaaskorsten, eten vermengd met jus of vetresten).
 • Eierschalen.
 • Doppen van pinda’s en noten.
 • Koffiefilters en koffiedik, theebladeren en theezakjes.
 • Snijbloemen, (kamer)planten, gras, stro, bladeren en klein snoeiafval.
 • Mest van huisdieren.

Niet

 • Plastic zakken of zogenaamde milieuvriendelijke plastic zakken.
 • As van open haarden en houtkachels.
 • Kurken.
 • Kattenbakkorrels en vogelkooizand.
 • Stofzuigerzakken inclusief inhoud.
 • Kauwgom.
 • Luiers.
 • Papier.
 • Melkpakken.
 • Tuinaarde, potgrond, turfmolm.
 • Frituurvet of gestold vet.

Grijze container
Alles wat niet in de groene container thuishoort. Bij twijfel: in de grijze container. Afgekoeld frituurvet in de orspronkelijke verpakkingsflessen in de grijze container.
Asbest en klein chemisch afval mogen NIET in de grijze container.

 

Inzamelen oud papier

Oud Papier Actie ( O.P.A.):

O.P.A. is een commissie die uit de jeugdraad voortkomt en de inzameling van het oud papier in Bovensmilde organiseert. Samen met vele vrijwilligers komen wij iedere eerste zaterdag van de maand, met uitzondering van augustus, langs om het oud papier op te halen. Wanneer de letter R in de maand voorkomt is er altijd een bak snert als beloning.

De ontvangen gelden komen voor een groot deel ten goede aan het jeugdwerk in Bovensmilde. Aan het eind van ieder jaar worden de resterende opbrengsten verdeeld onder de z.g. “goede doelen”, zowel plaatselijk als landelijk.

U kunt het oud papier en karton op de eerste zaterdag van de maand vóór 09.00 uur aan de straat zetten. Het zou mooi zijn als het oud papier aangeboden word in een dichte kartonnen doos of gebundeld met een touwtje. Voorkom dat papier door de straten gaat waaien.   

De data dat het wordt opgehaald zie website: PG Bovensmilde 

OUD PAPIER CONTAINER OBS DE MEENTHE 

Obs De Meenthe zamelt oud papier in. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de leerlingen! Er worden dan materialen aangeschaft, die we normaal gesproken niet uit het budget kunnen bekostigen. We stellen het zeer op prijs als u onze school op die manier wilt steunen! Als u Obs De Meenthe een warm hart toedraagt, willen we u vragen 1x in de maand het oud papier naar de container te brengen. Deze container staat op de parkeerplaats van MFA De Spil. In verband met vandalisme en veiligheid is de container alleen open op onderstaande data van 8.30 uur tot 20.00 uur. 

 

 

Klik op de link voor de data van de oud papier container.

oud papier

 

Indien u niet in de gelegenheid bent om het oud papier naar de container te brengen, kunt u contact opnemen met Harold Smit, telefoon 0592-405111. Uw oud papier wordt dan elke maand opgehaald.

Inzamelen Kleding

Inzamelen van gebruikte kleding en schoenen. 

In Bovensmilde zijn er twee mogelijkheden om gebruikte kleding en schoenen in te leveren. Ook zijn het twee verschillende organisatie. 

   

Deze container staat op de hoek Schoolstraat - Seringenstraat

Door het doneren van gebruikte kleding en schoenen aan Humana krijgt deze een tweede leven en met de opbrengst uit de kledinginzameling steunt Humana verschillende ontwikkelingsprojecten. Zo worden meerdere levens geholpen in Afrika.
 
Draag een steentje bij
 
Meer dan één derde van de wereldbevolking leeft onder de armoedegrens. Het grootste gedeelte van hen woont op het platteland. Duurzame verbetering voor deze mensen is alleen mogelijk als zij die zelf kunnen realiseren. In samenwerking met lokale ontwikkelingsorganisaties en met de gemeenschap richt Humana zich op onderwijs, gezondheid en economische ontwikkeling in zuidelijk Afrika. Het overdragen van kennis en vaardigheden staat daarbij centraal.
 
Duurzame zaak
 
Naast dat je het goede doel helpt, zullen uw ingeleverde kleding en schoenen hergebruikt worden. Zo worden kleding niet verbrand en krijgen ze een langer bestaan. Dit is heel goed voor het milieu en ook heel duurzaam.

   

 Deze container staat op het grasveld bij De Spil .

KICI, voluit Stichting KICI kledinginzameling geheten, is een niet-gouvernementele organisatie die sinds 1975 tweedehands kleding en schoenen inzamelt voor hergebruik, waarbij de opbrengsten naar goede doelen gaan. Dit inzamelen gebeurt door middel van kledingcontainers in de openbare ruimte en middels inzamelacties. KICI verzorgt tevens kledinginzameling bij scholen, bedrijven, verpleeghuizen en andere instellingen.
 
Alle bruikbare kleding en schoeisel wordt verkocht en hergebruikt in Oost-Europa en derdewereldlanden. De opbrengst wordt in de vorm van donaties overgedragen aan goede doelen in binnen- en buitenland. De prioriteit van KICI gaat daarbij uit naar projecten die gericht zijn op educatie, ontwikkeling en duurzaamheid. KICI kreeg in 2001 het CBF-Keur. Voor textiel dat niet meer draagbaar is zoekt KICI altijd nieuwe toepassingen. Zo wordt niet herdraagbaar textiel vervaardigd tot bijvoorbeeld nooddekens of isolatiemateriaal. KICI heeft samen met andere partners een methode ontwikkeld waarbij de spijkerbroek grotendeels te recyclen is.
 
In 2009 heeft KICI bijna 9,5 miljoen kilo kleding en schoeisel ingezameld voor het goede doel. Hiermee is KICI één van de grootste textielinzamelaars van Nederland. Hoofdbegunstigde van KICI is het Rode Kruis

Inzamelen Glas

Glasafval is 100% recyclebaar.
Verzamelt u flessen, glazen en glasscherven in een aparte glascontainer, dan draagt u bij aan een schonere leefomgeving.

Alleen eenmalige glazen verpakkingen horen in de glasbak. Dat zijn lege potjes en flessen waar bijvoorbeeld levensmiddelen of cosmetica in hebben gezeten en waar geen statiegeld op zit.

De glascontainers staan bij verschillende supermarkten in de gemeente. Glas wordt niet huis-aan-huis ingezameld.

Wat gebeurt er met het ingezamelde glas?
Het glas in de glasbak wordt opgehaald door een vrachtwagen. De vrachtwagen bestaat uit drie compartimenten, voor elke kleur één. Op deze manier blijft het glas gescheiden en kan het toch in één keer worden opgehaald.

Het glas wordt naar een op- en overslagbedrijf gebracht. Vanuit hier gaat het glas op transport naar een glasrecyclingbedrijf. Hier wordt het glas gesorteerd. Kruiken, servies en metalen moeten verwijderd worden.
Het glas wordt op een grote zeef gestort. Hier blijft de grootste vervuiling achter (tassen, paraplu's etc.). Grote magneten halen metaal uit het glas. Daarna wordt de overige rommel er met de hand tussenuit gehaald.

Per ton mag er maximaal 35 gram vervuiling in zitten. Pas als dit is bereikt, wordt het glas drie tot tien weken buiten neergelegd. Bacteriën breken de organische resten die nog op het glas zitten af. Pas daarna worden de scherven naar een glasfabriek gebracht. Hier worden de scherven weer omgesmolten tot nieuw glas

Inzamelen Olie en vetten

De landelijke campagne “Vet, recycle het”  is vorige maand van start gegaan. De campagne motiveert mensen gebruikte olie en vetten apart te verzamelen en in te leveren. Het recyclen van vetten is duurzaam, daarnaast voorkomt het verstoppingen in het riool omdat oude vetten en oliën niet langer door de gootsteen worden gespoeld. De gemeente Midden-Drenthe sluit zich hierbij aan en roept haar inwoners op gebruikte oliën en vetten apart in te zamelen. 
 
Jaarlijks veel extra kosten voor gemeenten Het is veel duurzamer om oude vetten en oliën te recyclen. Van frituurvet en bakolie kan heel efficiënt biobrandstof worden gemaakt. Te vaak wordt oud vet door het riool weggespoeld, wat voor verstoppingen zorgt bij mensen thuis of in de straat. Ook levert het extra werk op voor de rioolwaterzuivering.
 
Steeds meer inzamelpunten voor vet en olie In de gemeente Midden-Drenthe zijn veel inzamelpunten waar mensen hun oude vet kunnen inleveren. 

     Milieustraat Eursing 2a  9411 CX Beilen 
Poeisz Schoolstraat 10 9421 SM Bovensmilde

Tips voor inleveren frituurvet:

Laat frituurvet eerst afkoelen.

• Giet het terug in de originele verpakking.

• Sluit de verpakking goed af.

• Gooi het frituurvet met verpakking en al in de inzamelcontainer.