I6.jpgl1.jpgl2.jpgl3.jpgl4.jpgl5.jpgl7.jpg

Burgernet Midden-Drenthe

De gemeente Midden-Drenthe heeft zich aangesloten bij Burgernet, een samenwerkingsverband tussen de gemeente, de politie en de inwoners van de gemeente. Wij roepen u op om actief deel te nemen aan Burgernet. Hoe werkt Burgernet? Als er bij de meldkamer van de politie een melding binnenkomt van bijvoorbeeld een vermist kind of een inbraak, dan start de centralist van de meldkamer een Burgernetactie op. Alle aangesloten deelnemers in het gebied ontvangen vervolgens een gesproken bericht via de (mobiele) telefoon, of een tekstbericht per SMS. Zij worden daarin gevraagd uit te kijken naar een omschreven persoon of voertuig. Dit doen zij vanuit huis of werkplek.
Door lid te worden van Burgernet kunt u direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist persoon. Na afloop ontvangen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht over het resultaat van de actie. Zo is de kans groter dan een verdachte sneller wordt gepakt of een vermist persoon sneller wordt opgespoord.
Zowel de gemeente, als inwoners, als de ondernemers hebben alle belang bij het veilig maken en houden van de directe leef- en werkomgeving. Burgernet geeft de mogelijkheid om direct en gecoördineerd samen te werken met de politie en vermisten in beeld te brengen en de pakkans van daders te verhogen.

Burgernetdeelnemers ontvangen sinds een aantal maanden ook berichten per e-mail over incidenten in hun woonomgeving.
Burgernetmail wordt gebruikt om deelnemers te waarschuwen of om hulp te vragen bij het oplossen van een misdrijf zoals bij woninginbraken, vernielingen en andere incidenten. 
Opsporingsinformatie
In de gemeente Midden-Drenthe worden door de politie vrijwel wekelijks e-mailberichten verstuurd. Een burgernetdeelnemer wordt bijvoorbeeld gevraagd in verband met een woninginbraak of er op desbetreffende datum iets bijzonders is gezien of gehoord. Informatie kan van groot belang zijn voor het opsporingsonderzoek. Berichten worden alleen verstuurd naar deelnemers in de straat of woonomgeving waar het incident plaatsvond. 
Preventief
E-mail kan ook ingezet worden als waarschuwing voor de burgernetdeelnemers en hun buurtbewoners omdat er bijvoorbeeld inbrekers in de buurt actief zijn geweest. Of wordt gevraagd, in een periode waarbij veel vernielingen plaatsvinden, extra alert te zijn op uw bezittingen. 
Samenwerking
De gemeente en de politie werken dagelijks aan de veiligheid op straat. Als inwoner willen wij u graag actief betrekken bij de aanpak én het voorkomen van criminaliteit. Wij vragen u om alert te zijn en informatie door te spelen aan de politie. Wij hopen dat u, als u getuige bent van een misdrijf, of als u verdachte situaties ziet, direct de politie belt via 112. 
Bent u nog geen burgernetdeelnemer?
Meld u vandaag nog aan via onderstaande link of vraag een aanmeldformulier aan bij de gemeente. Als burgernetdeelnemer ontvangt u automatisch ook burgernetmail berichten.

Website Burgernet