I6.jpgl1.jpgl2.jpgl3.jpgl4.jpgl5.jpgl7.jpg

Brede School

Onderwijs alg.

Het onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een onderwijsstrategie en worden de resultaten geëvalueerd, onder meer door toetsing, zelfevaluatie en peerevaluatie (collegiale toetsing). Onderwijs wordt binnen een door de overheid bepaalde structuur gegeven door personen die daarvoor speciaal zijn opgeleid, zoals onderwijzers, leraren en docenten.

Het onderwijs in Bovensmilde bestaat uit twee scholen van het basisonderwijs en een peuterspeelzaal.

  • Basisschool CBS de Wingerd  
  • Basisschool OBS de Meenthe
  • Peuterspeelzaal 't Prullemandje. 

Met de onthulling van de nieuwe naam ‘De Kiem’ werd de brede school in Bovensmilde officieel geopend.
De gebruikers van het gebouw genieten sinds november 2013 van het nieuwe en gedeeltelijk verbouwde gebouw.

Door een grote verbouwing en een deel nieuwbouw kunnen nu de basisscholen De Meenthe en De Wingerd, de bibliotheek, peuterspeelzaal ’t Prullemandje en kinderdagverblijf Pinokkio samen onder één dak.

 

   

OBS "De Meenthe"

De openbare school

De naam van de school is ontleend aan het begrip 'gemeente' na verlies van het voorvoegsel 'ge-'. Een meenthe is een plaats van 'bijeenkomst, vergadering en samenscholing', waarmee de link naar de benaming voor onze school is gelegd. In 1977 heeft de toenmalige minister van onderwijs, de heer Van Kemenade, deze naam gekozen uit een groot aantal inzendingen van ouders. De Meenthe telt 150 leerlingen, verdeeld over zo'n 5 groepen. Nadat in 1997 en 2001 de school is uitgebreid vanwege een sterke toename van het aantal leerlingen, is de school sinds 2013 gesitueerd in de Brede School van Bovensmilde.

De school is een openbare basisschool waar ieder kind, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing, van harte welkom is! Dankzij het enthousiasme en de betrokkenheid van het team en de hulp van actieve ouders in de OR, MR en andere activiteiten is ons streven uw kind een veilige, leerzame en prettige tijd op de basisschool te geven! Wij heten u welkom op OBS de Meenthe!

Gegevens OBS “de Meenthe”

 

Adres    Floralaan 1a  9421 NP  Bovensmilde 
Telefoon    0592-412973    
Postadres    Postbus 9  9420 AA  Bovensmilde  
Emailadres    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.     
Website    De Meenthe    

Directeur: Dhr D. Dekker

Schoolcoördinator: Dhr X. Assen

CBS "De Wingerd"

Een christelijke school

CBS De Wingerd is een Christelijke Daltonschool i.o. waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, sociaal vaardige en verantwoordelijke mensen.

Elk kind is uniek en heeft talenten. De school stelt zich ten doel ieders talenten tot ontplooiing te brengen. We willen een school zijn waar men vanuit een veilige leefomgeving op een respectvolle manier van en met elkaar leert.

Daltononderwijs is gebaseerd op 3 principes: samenwerken, vrijheid in gebondenheid en zelfstandigheid.

Een veilige leeromgeving

De Wingerd is een leefomgeving voor allen: leerlingen, medewerkers en ouders moeten zich er thuis voelen. Leerkrachten en leerlingen zijn verantwoordelijk voor elkaar en gedragen zich open en eerlijk. Positief gedrag wordt gestimuleerd. Er zijn duidelijke omgangsregels. Eenduidig handelen (alle leerkrachten reageren in principe op eenzelfde wijze) zorgt ervoor dat het gedrag voor kinderen herkenbaar is. Dat geeft vertrouwen en stuurt het gedrag van kinderen.

Vanaf 25 november zitten wij in de Brede School aan de Floralaan 1A tegenover de sporthal de Spil. We zijn erg bij met ons nieuwe gebouw, waar ook de Meenthe, de Peuterspeelzaal, de Kinderopvang Pinokkio en de Bibliotheek zijn gehuisvest. 

Gegevens CBS “de Wingerd”

 

Adres    Floralaan 1a  9421 NP  Bovensmilde 
Telefoon    0592-412991    
Fax 0592-412511      
Postadres    Postbus 12 9420 AA  Bovensmilde  
Emailadres    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    
Website    De Wingerd    

Directeur: K. Hessels

't Prullemandje

Welkom

Uw kind gaat de peuterspeelzaal in Bovensmilde bezoeken? Deze peuterspeelzaal maakt deel uit van de Stichting Peuterspeelzalen Midden Drenthe. Informatie over de stichting kunt u in het algemene informatieboekje en op de website www.spmd.nl vinden.

Nieuwsbrief

Wij streven ernaar om 2 keer per jaar een nieuwsbrief uit te brengen. Hierin staat informatie over de peuterspeelzaal, de peuters en overig nieuws zoals bijvoorbeeld over onze activiteiten. Indien er tussentijds iets gecommuniceerd moet worden dan krijgen de peuters hierover een bericht mee.

Hoe ziet een dagdeel op de peuterspeelzaal eruit?

Als de ouders weg zijn, gaat uw kind meestal eerst “vrij spelen”, met blokken, duplo of ander speelgoed, of samen met andere kinderen spelen in de poppenhoek. Daarnaast zijn er ook puzzeltjes en boekjes. Na het spelen ruimen de kinderen samen op en is het tijd voor een rustig moment. De peuters gaan dan samen aan tafel zitten om iets te drinken en fruit te eten. De leidster vertelt dan een verhaaltje of er wordt gezongen. Na deze “pauze” wordt er bij mooi weer buiten gespeeld. Als het weer niet zo mooi is, wordt er geknutseld. De ochtend word afgesloten in een kringetje, er wordt een verhaaltje voorgelezen of er worden kringspelletjes gedaan.

Wat mee te nemen naar de peuterspeelzaal?

Wanneer uw kind de peuterspeelzaal bezoekt, kunt u het drinken en fruit meegeven in een tas. Bekers niet te vol s.v.p. en 1 stuk fruit is voldoende. Indien uw kind niet zindelijk is, verzoeken wij u verschoning mee te geven in de tas.

Afmelding / ziekte

Is uw kind ziek of verhinderd, wilt u dit dan doorgeven aan de leidster. U kunt bellen naar de peuterspeelzaal tijdens openingsuren.      

Ouderparticipatie

We moeten een beroep doen op ouders betreffende het Peuterspeelzaal ’t Prullemandje

ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS:   

Adres    Ds. L. Dijkstrastraat 8  9421 PH Bovensmilde 
Mob. tel.    06-20461005     
Postadres    Postbus 9  9421 AA  Bovensmilde 
Emailadres    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.     
Website www.spmd.nl    
Leidster 0592-4512386    
Zorgleidster 0592-269480    

OPENINGSTIJDEN:

’s Ochtends brengen tussen 8.30 en 8.45 uur en ophalen om 11.45 uur/ woensdags om 12.00 uur.   ’s Middags brengen tussen 13.00 en 13.15 uur en ophalen om 15.00 uur   MA morgen en WO middag MA middag en DO morgen DI morgen en DO middag schoonhouden van de peuterspeelzaal ruimte.

Hygiëne is belangrijk! Zo moet er één keer per week schoongemaakt worden, waarvoor een ieder wordt ingeroosterd. Er hangt een rooster op het bord waarop u kunt lezen wanneer en met wie u ingeroosterd bent. schoonhouden van de peuterspeelzaal ruimte. Hygiëne is belangrijk! Zo moet er één keer per week schoongemaakt worden, waarvoor een ieder wordt ingeroosterd. Er hangt een rooster op het bord waarop u kunt lezen wanneer en met wie u ingeroosterd bent.

Daarnaast wordt u als ouder gevraagd mee te helpen op de dagdelen dat er peuterspeelzaal geboden wordt. Er hangt een rooster op het bord waarop u kunt lezen wanneer u ingedeeld staat. Ruilen in overleg is uiteraard mogelijk.

Vindt u het leuk mee te denken of mee te helpen, er zijn verschillende manieren om actief bij de peuterspeelzaal van uw kind betrokken te zijn. Meer informatie kunt u aan een oudercommissielid of aan de leidster vragen. Aarzel niet, gewoon doen!

De Oudercommissie

Informatie van de commissieleden en overige informatie voor de ouders vindt u op het prikbord.