I6.jpgl1.jpgl2.jpgl3.jpgl4.jpgl5.jpgl7.jpg

Deze website is ontstaan naar aanleiding van het project Tied voor tied, tied zal 't leeren· De website is op 10 oktober 2007 officieël op het world wide web gezet. We hebben nu een site die informatie geeft over het dorp, over ondernemers, verenigingen en diensten.

BovensmildeOnline is een ideële organisatie, die beoogt zoveel mogelijk gerichte informatie onder de bewoners van Bovensmilde te brengen via deze website.

Vanaf heden is de website Dorpsuitje samengegaan met BovensmildeOnline. De naam van Dorpsuitje is nu te vinden op deze site onder de naam Dorpsagenda.

U vindt er een nieuwspagina, foto’s en een activiteitenkalender. Een kijkje nemen is al leuk, maar u maakt de site pas site van Bovensmilde door te reageren en nieuwsberichten te zenden aan de redactie of de webmaster.