I6.jpgl1.jpgl2.jpgl3.jpgl4.jpgl5.jpgl7.jpg

Betonie. Vervolg op vorige week.

Wat groeit er langs de Vaart?
In de Griekse en Romeinse oudheid werd Betonie veel als braakmiddel en bij het stelpen van bloed toegepast. Pedanius Dioscorides beschreef al de werking op het zenuwstelsel en Antonia Musa beschreef in De Herba Vettonica 47 kwalen, waartegen betonie als geneeskrachtig kruid gebruikt kon worden. In de Middeleeuwen werd de plant gebruikt bij bezweringen. Het werd vroeger op kerkelijke begraafplaatsen geplant om geesten weg te jagen. Betonie werd tegen zoveel ziekten ingezet dat men de plant gebruikte om er een universeel panacee van te maken, een medicijn tegen alle ziekten. De plant is niet echt eetbaar maar voor degene die pas tevreden is als iets genuttigd kan worden is wellicht een geruststellende gedachte dat van de bladeren en bloemen een thee gezet kan worden. Deze thee is eveneens medicinaal inzetbaar. Tegenwoordig worden de in de plant voorkomende werkzame stoffen gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen, diarree en blaasontsteking. Bijen, hommels, vlinders en zweefvliegen komen op de betonie af en bestuiven hem. Tot slot nog iets dat ook vandaag de dag zijn nut kan afwerpen. Erasmus sprak namelijk over het feit dat mensen een amulet van betonie droegen tegen angstwekkende visies. Misschien kan een dergelijk amulet van betonie sommige van onze politici afhelpen van angstdromen en het verkondigen er van? Om zeldzame soorten als betonie meer kans te geven is een beheer noodzakelijk waarbij niet gemest wordt en jaarlijks eenmaal gemaaid. Afvoer van het maaisel is in principe aan te bevelen alhoewle het wel gunstig is voor het insectenleven om het maaisel even te laten liggen. Insecten en larven hebben dan de tijd te verkassen. De bodem wordt door afvoer van maaisel schraler. Onze gemeente voert dit in navolging van andere gemeente zogenaamde natuurlijk beheer steeds vaker uit voor het openbaar groen en de bermen. Dat werpt zijn vruchten af langs de Vaart blijkens de vrolijk stemmende toename van de soortenrijkdom. Zo zullen er bij voorzetting en uitbreiding van het natuurlijk beheer, steeds nieuwe heemkruiden verschijnen. En de onderwerpen voor deze column zullen zo tot in het oneindige uitbreiden! Nog een vrolijk stemmende gedachte! bijvoet