I6.jpgl1.jpgl2.jpgl3.jpgl4.jpgl5.jpgl7.jpg

Het kerkgebouw van de Protestantse gemeente aan de L. Dijkstrastraat in Bovensmilde werd in 1953 gebouwd. Tot dat jaar was er één Gereformeerde kerk in Smilde. Deze brandde midden in de Tweede Wereldoorlog geheel af. Gedurende elf jaren konden kerkdiensten gehouden worden in de lokalen bij de kerk, die bij de brand behouden bleven. Tijdens gesprekken over de nieuwbouw werd, op voorstel van burgemeester Berghuis, besloten twee kerken te bouwen, één in Smilde en één in Bovensmilde.

Zo werd in 1953 op de hoek van de J. de Walstraat en de ds. L. Dijkstrastraat  een eigen Gereformeerde kerk voor Bovensmilde gebouwd. Op 25 april 1953 werd de eerste steen gelegd en een half jaar later deed ds. Joh. Knol als eerste predikant zijn intrede in de nieuwe gemeente.  Weer een maand later, op 20 november 1953, kon dan eindelijk de eigen kerk in gebruik worden genomen.

In augustus 1972 werd besloten het kerkgebouw uit te breiden. De kerkenraad voorzag dat, door de bouw van woningen aan de Rozenstraat en de Bremstraat, de kerkelijke gemeente wel eens kon groeien. Er werd een plan gemaakt voor een uitbreiding van de kerkzaal en de bouw van een grote zaal, keuken, hal, garderobe en toilettengroep. Een jaar later was de uitbreiding gereed.

In de loop der jaren bleek de kerkenraad een goede beslissing te hebben genomen met de uitbreiding, want het ledental van de kerk nam aanzienlijk toe. Ook ontstond er steeds meer samenwerking met de Hervormde gemeente, hetgeen uiteindelijk resulteerde in het Samen- op weg-proces. Enige jaren later fuseerden beide kerkgenootschappen en werden onderdeel van de Protestantse kerk in Nederland. Toen viel de beslissing de kerk aan de Hoofdweg over te dragen aan de stichting het Drentse Landschap en te kerk in ‘Het Kruispunt’. Anno 2015 is besloten toch ‘Het Kruispunt’ te verlaten en de voormalige Hervormde kerk aan de Hoofdweg te huren van het Drentse Landschap.  

S. Post